Menu

Retningslinjer

Betingelser for bruk av Trøndelag Reiselivs fotobank for reiseliv

1. Fotografiene er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge omdømme av Trøndelag som reisemål.

2. Fotografiene kan ikke benyttes til direkte kommersielle formål. Det vil si at fotografiene ikke kan benyttes i produksjoner som er ment for salg, med unntak av reiselivshåndbøker.

3. Dersom fotografiene inneholder /gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgt. 3
0160 OSLO
Phone: 23 10 03 50
Mail: bono@bono.no
Internet: www.bono.no


Trøndelag Reiseliv er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

4. Fotografen og trondelag.com skal krediteres på alle bilder bortsett fra et fåtall bilder med annen eiendomsrett. Krediteringen skal skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

5. Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

6. Fotografiene som er bestilt, kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes. Ønskes fotografiene benyttet i ytterligere produksjoner, må fotografiene bestilles på nytt. Fotografiene må heller ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten Trøndelag Reiselivs samtykke.

7. Ved manglende kreditering/feilkreditering vil det bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

8. Dersom betingelsene for bruk av fotografiene for øvrig ikke overholdes (dvs med unntak av manglende/feil kreditering), vil det bli avkrevd en overtredelsesbot på NOK 20.000. Ved feil bruk og manglende/feil kreditering, vil det både bli avkrevd overtredelsesbot og bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.